Keverékillesztés felügyelet

A motor vezérlőegysége képes az alkatrészjellemzők megváltozásából, illetve azok szórásából adódó keverékképzési eltéréseket bizonyos határokon belül korrigálni. A keverékillesztést befolyásoló adaptációs értékek megváltozását előidézhetik pl. az alábbiak:

  • szívócső tömítetlensége
  • befecskendező tömítetlensége, vagy a porlasztási kép változása
  • az üzemanyag-nyomás megváltozása, (a tápszivattyú vagy a nyomásszabályzó hibája, a visszatérő üzemanyag vezeték eltömődése, stb.)
  • a hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelőjének hibája
  • a lambda szonda / szondák hibája

Az illesztésben bekövetkező változást a lambda szonda érzékeli, és ennek alapján a motorvezérlés beavatkozik, pl. befecskendezési idő korrigálásával. Ennek az azonnali beavatkozásnak, az ún. “gyors üzemanyag-illesztésnek” (Short Term Fuel Trim, STFT) a célja a λ = 1 érték mielőbbi visszaállítása. Ha egy meghatározott munkapontban sorozatosan van szükség azonos korrekció végrehajtására, akkor a befecskendezési alapidő ennek megfelelően módosul, ez a “tartós üzemanyag-illesztés” (Long Term Fuel Trim, LTFT). A tartós üzemanyag-illesztés korrekciós tényezőit a motorvezérlés eltárolja, és a következő indításkor újra felhasználja, ez a vezérlés állandó tanulási folyamatának része.

Ha a korrekciós lépések elérnek egy bizonyos adaptációs határt, az OBD rendszer az állapotot a hibatárolóban eltárolja, és aktiválja a MIL lámpát.

Az eltárolt adaptációs tényezők kiolvasása és elemzése segíthet a hiba okának feltárásában. Fontos tény, hogy ezen tanult adatok a motorvezérlés áramellátásának megszűnésével a memóriából törlődnek, és csak egy újabb tanulási folyamat után kerülnek újra rögzítésre.

— Schmidi —

A témakörhöz kapcsolódó fórum: Otto motorok OBD felügyelete