Égéskimaradás felügyelet

A motorban előforduló gyújtáskimaradás kétféle problémát jelenthet: az el nem égetett szénhidrogének mennyiségének növekedése megnöveli a károsanyag-kibocsátást, valamint a gyújtáshiba miatt a kipufogórendszerbe került gyulladóképes keverék belobbanva maradandóan károsítja a katalizátort és a lambda szondákat. Az OBD rendszerekben ezért a gyújtáskimaradás felügyelete kiemelten fontos szerepet kapott.

A főtengely szögsebessége a motor normál működése során sem állandó, lassuló és gyorsuló szakaszok váltják egymást az egyes hengerek munkaütemének megfelelően. A sűrítési ütem a motor mozgási energiáját használja fel a hengerben lévő benzin-levegő keverék összesűrítéséhez, ezáltal lassítja a főtengely forgását, míg a gyújtás után a munkaütem a főtengelyre gyorsító erővel hat. Ha egy hengerben a keverék nem gyullad meg, a gyorsító fázis kimarad, ennek detektálásával lehet következtetni a gyújtás hibájára. A főtengelyen lévő fogaskoszorú jelét érzékelő induktív jeladó információit felhasználva a motorvezérlés képes az adott ütemekhez tartozó sebességeket – és ezek különbségeit – kiszámítani, és ezáltal a hibás működést felismerni. Amennyiben a rendszerben egy felsőholtpont-jeladó is szerepel, a kapott adatok alapján már egyértelműen megállapítható az is, hogy a kimaradás melyik hengerben történt.

A mechanikai hibák, és a hajtásláncban pl. egyenetlen úttest miatt létrejövő lengések szintén okozhatnak változásokat a főtengely fordulatszámában. Ezek miatt a valós gyújtáshibák kiszűrése nehezebb feladat. Az ilyen állapotok felismerésére két megoldást alkalmaznak: a karosszéria egy megadott pontján elhelyezett lengésgyorsulás-jeladó folyamatosan figyeli a függőleges és a hosszirányú mozgás jellemzőit. Ha a szenzor által szolgáltatott adatok túllépik a megadott határértékeket, a rendszer ideiglenesen letiltja a gyújtásrendszer felügyeletét. A másik megoldás esetén az út egyenetlenségét az ABS jeladók segítségével állapítják meg. Az eredmény itt is ugyanaz, a megadott határérték túllépése esetén az égéskimaradás felügyelet szünetel.

A motor bizonyos normál üzemi körülményei esetén is előfordulhat, hogy a főtengely járásegyenetlensége megnő. Ilyen esetekben a vezérlés szintén nem monitorozza a gyújtáshibákat.
Ilyen feltételek pl.:

  • fordulatszám < 450 / perc
  • ingadozó gázpedál állás
  • gyújtásbeavatkozás, pl. kopogásszabályozás vagy ESP által
  • üzemanyag-rendszer tartalék jele

A gyújtáskimaradás felügyelete folyamatos, kizárólag a fent említett esetekben történik ideiglenes szüneteltetés, illetve akkor, ha a rendszerben a következőkre vonatkozó eltárolt hiba van: fordulatszám jeladó, főtengely helyzetjeladó, légtömegmérő, hűtőfolyadékhőmérséklet-szenzor, ABS.

A diagnosztika kétféle gyújtáskimaradást képes megkülönböztetni.

Károsanyag-kibocsátást befolyásoló hiba:

Ha az 1000 motorfordulatra jutó kihagyások száma meghaladja a 20-at (2%), akkor az ECU az adott hengert hibásként azonosítja. Ha a hibák a következő megfigyelési intervallumban is előfordulnak, akkor a megfelelő hibakód bekerül a hibatárolóba, és a MIL lámpa kigyullad.

Katalizátort károsító hiba:

Ha már 200 motorfordulat alatt annyi kihagyás észlelhető, amely a katalizátor lehetséges meghibásodásához vezethet, a vezérlés lekapcsolja az adott henger üzemanyag-ellátását. A lekapcsolás pillanatának meghatározása az adott üzemi körülményektől függhet. A hiba észlelése, és a henger lekapcsolása között a MIL lámpa  villog, a lekapcsolás után pedig folyamatosan világít. Az adott hengerre vonatkozó hibakód eközben bekerül a hibatárolóba.

Ilyen jellegű hibák előfordulása esetén a diagnosztikai rendszer több alrendszer működését felfüggeszti, mert az égéskimaradás következtében megváltozó kipufogógáz-összetétel a megfigyelést értelmetlenné teszi. Nagy gyakorisággal fellépő kimaradások esetén a vezérlés a keverék összetételének megfigyelését és szabályozását is leállítja.

Az ECU a motor leállítása és újraindítása után a befecskendezést  minden hengernél újra aktiválja. Amennyiben a hiba nem lép fel többször, a motor normál üzemben működik tovább. Ha a hiba továbbra is fennáll, a lekapcsolás újra megtörténik.

— Schmidi —

A témakörhöz kapcsolódó fórum: Otto motorok OBD felügyelete