Az OBD rendszerek

Az Amerikai Egyesült Államokban már az 1960-as években felismerték, hogy a gépkocsik számának növekedése mekkora terhet jelent a környezet számára, ezért a gyártók számára már akkoriban károsanyag-kibocsátási korlátokat határoztak meg. Az itt bevezetésre kerülő gyakorlatot a későbbiekben az USA többi állama, majd Európa is átvette és alkalmazza.

Ezen szabályok alapján az új járműveknek meg kell felelniük a meghatározott követelményeknek, az üzemeltetett gépjárműveket pedig időszakosan ellenőriztetni kell. A hatóság közúti vizsgálat során is ellenőrizheti a gépjármű emissziós értékeit, és a határértéket meghaladó kibocsátás esetén szankcionálhat is.

Az előírásokat nem teljesítő gépjárművek bizonyos hibáira közvetlen motorüzemi, esetleg túlfogyasztási tünet nem utal, ezért az üzemeltető általában nem vizsgáltatja meg a gépjárművet. Ha a vezető nem szerez tudomást járműve előírásokat meghaladó környezetszennyezéséről, az ilyen műszaki állapotú üzemeltetés nem róható fel neki.

Az ilyen esetek elkerülése érdekében vezették be a rendszerek folyamatos ellenőrzését. A fedélzeti felügyeleti rendszer a  hiba felismerése után jelez a vezetőnek, aki ezután köteles a túlzott emissziójú jármű hibáját elhárítani / elháríttatni.

Az OBD I. (On Board Diagnostic) elnevezésű fedélzeti diagnosztikai rendszer alkalmazása az USÁ-ban az 1988-as modellévtől kötelező. Az OBD I. szerint minden olyan rendszert ellenőrizni kell, amely emisszió korlátozó feladatot lát el, és a vezérléssel elektronikus kapcsolatban áll.

Check Engine (MIL)

Check Engine (MIL)

Az OBD I. csak hibafelismerési kötelezettséget ír elő, a hibát azonosító kódot a motorvezérlés a memóriájában tárolja el. Az eltárolt hiba tényére a gépjármű műszerfalán elhelyezett sárga színű hibajelző lámpa (MIL, vagy Check Engine) figyelmezteti az üzemeltetőt, illetve közúti ellenőrzés során a hatóság nevében eljáró személyt.

A hiba azonosítása a MIL lámpa szisztematikus villogásával kijelezett hibakód, illetve a motorvezérlésre kapcsolat diagnosztikai eszköz segítségével lehetséges.

Az OBD első generációja kizárólag a hibák felismerésére, a hibakód eltárolására, illetve későbbi kijelzésére képes. Az autó működése során a szenzorok által mért pillanatyni értékek a fedélzeti rendszeren keresztül nem olvashatók ki.

Az OBD II. rendszer

Az OBD I. előírásait az USÁ-ban az 1994-es modellévtől felváltotta az OBD II. rendszer, amely az EU-ban az alábbi ütemezéssel lépett életbe:

Az OBD-II bevezetése

Az OBD-II bevezetése

Az OBD II. rendszer céljai:

 • a károsanyag-kibocsátást befolyásoló rendszerek folyamatos felügyelete
 • tartósan alacsony károsanyag-kibocsátási szint biztosítása
 • a megnövekedett emisszió azonnali felismerése és kijelzése
 • katalizátorvédelem, pl. gyújtáskimaradás esetén
 • a hibakeresés elősegítése a hiba keletkezésekor mérhető környezeti adatok rögzítésével
 • a tárolt és üzemi adatok diagnosztikai csatlakozón keresztül történő kiolvasása

Az OBD II. rendszer alapfunkciói:

 • be- és kimenő jelértékek állandó felügyelete
 • üzemi funkciók aktiválása a diagnosztikai ellenőrzés, a figyelmeztetés és a szükségprogram bekapcsolásának céljából
 • hiba bekövetkezésekor a paraméterkörnyezet rögzítése (Freeze Frame)
 • hibakódok, számlálók kiolvasása és törlése

Az OBD II. a következő rendszerek felügyeletét látja el:

 • égésfolyamat (bekövetkezik-e az égés)
 • katalizátor (aktivitás)
 • keverékképző rendszer (a szabályozás teljesülése)
 • oxigénérzékelő (lambda szonda működése)
 • szekunderlevegő-rendszer (tényleges működés)
 • kipárolgásgátló rendszer (tömítettség)
 • kipufogógáz visszavezető rendszer (tényleges működés)

Az állapotfelügyelet lényege, hogy a motor üzeme közben folyamatosan vagy szakaszosan ellenőrizze a környezetszennyező anyagok kibocsátását. Amennyiben egy felismert hiba a károsanyag-kibocsátási határérték másfélszeresének túllépéséhez vezet, egy hibakezelő eljárás indul el. A vezérlés a hibát azonosító kódot eltárolja, a figyelmeztető lámpát kigyújtja, és szükség esetén beavatkozik a rendszer működésébe (korlátozások, helyettesítő intézkedések, vészprogram).

— Schmidi —

A témakörhöz kapcsolódó fórum: Az OBD rendszerek