Motormenedzsment és diagnosztika

Az elmúlt időben a járművekben is egyre nagyobb szerepet kaptak az elektronikus vezérlési megoldások és ezekkel szorosan együttműködve a felügyeleti rendszerek. Ennek következtében a mechanikai megoldások bemutatása önmagában már nem nyújt elegendő információt a motorok működéséről, mindenképpen szükséges a mechanika és az elektronika közös, egységes rendszerben történő vizsgálata és megértése.

Ebben a fejezetben a modern elektronikus vezérlés részeit és funkcióit vesszük sorra, és mutatjuk be.

— Schmidi

Elektronikus motorvezérlés