Motor-mechanika

Az elmúlt időben a járművekben is egyre nagyobb szerepet kaptak az elektronikus vezérlési megoldások, azonban a motorok alapvető felépítésének ismerete nélkül az elektronika működése önállóan nem vizsgálható. Az első fejezet célja a mechanikai felépítés áttekintése, a motorban lezajló folyamatok bemutatása, és elemzése. A második blokkban ezekre az ismeretekre építve mutatjuk be a beágyazott elektronika működését és a motor működésében betöltött szerepét.

— Geree

Motor metszet